Η χρήση των Social Media επικοινωνεί τα μηνύματα και τη φιλοσοφία του brand, προσδίδει κύρος και αυξάνει την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς την αξιοπιστία σας. Μη ξεχνάμε πως το πρώτο βήμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των καταναλωτών στην επιθυμία εξερεύνησης ενός brand είναι να αναζητήσουν την παρουσία του στο διαδίκτυο!
Με το Facebook και το Instagram να αποτελούν τα κυρίαρχα Social Media στην προτίμηση των χρηστών, κάθε επιχείρηση σήμερα οφείλει να έχει μια συνεπή παρουσία με σταθερή αισθητική και ύφος, που θα επικοινωνεί την φιλοσοφία και τις υπηρεσίες της με επαγγελματικό τρόπο.
Κατά την έναρξη κάθε συνεργασίας βελτιστοποιούμε τα Social Profile και σας καθοδηγούμε ώστε να ρυθμίστουν σωστά όλες οι λεπτομέρειες στους διαφημιστικούς λογαριασμούς, προτού προβούμε στην έναρξη της διαχείρισης.
Τα πακέτα μας εχουν τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, συνδιάζοντας υψηλής κατηγορίας Artworks και πρωτότυπο Content για την σελίδα σας!
Τα πακέτα μας, σε συνδιασμό με την δυναμική των σελιδών μας, μπορούν να εκτοξέυσουν την επιχείρηση σας στα ύψη.

 

Running SM

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 4/ανα βδομάδα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 2/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 2/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 2/ανά βδομάδα
Artwork: 2/ανά βδομάδα
Διαγωνισμοί: 1/ανά βδομάδα
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι

 

Running SM Plus

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 5/ανα βδομάδα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 3/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 2/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 3/ανά βδομάδα
Artwork: 3/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 1/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι

 

Build-Up Plus

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 7/ανα βδομάδα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 4/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 3/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 3/ανά βδομάδα
Artwork: 4/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 1/ανά μήνα
Φωτογράφιση: 1/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση Χορηγούμενων Διαφημίσεων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι

 

Premium

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 2/ανα ημέρα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 6/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 4/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 5/ανά βδομάδα
Artwork: 6/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 2/ανά μήνα
Gif: 1/ανά μήνα
Φωτογράφιση: 1/ανά μήνα
Video: 1/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση Χορηγούμενων Διαφημίσεων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι
Σχεδιασμός Πλάνου SM: Ναι

 

Premium Plus

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 2 ανα ημέρα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 6/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 5/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 6/ανά βδομάδα
Artwork: 7/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 2/ ανά μήνα
Gif: 2/ανά μήνα
Φωτογράφιση: 1/ανά μήνα
Video: 1/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση Χορηγούμενων Διαφημίσεων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι
Σχεδιασμός Πλάνου SM: Ναι
+My Business: ΜΒ1