Δημιουργούμε πλήρες πλάνο δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας σας με στόχο την ολοκληρωμένη προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχετε στο αγοραστικό κοινό. Με στόχο την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους ήδη πελάτες σας αλλά και την δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών. Κάθε σύγχρονος επιχειρηματίας που σέβεται τον εαυτό και την επιχείρησή του ξέρει πόσο σημαντική είναι η προβολή στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. H άρτια εκπαιδευμένη ομάδα, η οποία αποτελείται από κορύφαιους επαγγελματίες του χώρου, θα πάρει αυτό το βάρος από τους ώμους σας κάνοντας το καλύτερο δυνατό για εσάς και την επιχείρησή σας.

PRO I

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 3/ανα ημέρα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 7/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 6/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 6/ανά βδομάδα
Artwork: 8/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 2/ ανά μήνα
Φωτογράφιση: 2/ανά μήνα
Video: 1/ανά μήνα
Video 15»: 2/ανά μήνα
Gif: 2/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση Χορηγούμενων Διαφημίσεων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Σχεδιασμός Πλάνου SM: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι
Μηνιαία αναφορά: Ναι
+My Business: ΜΒ2

PRO II

Δημοσιεύσεις στο Facebook: 3/ανα ημέρα
Κοινοποιήσεις στις σελίδες της White Mask Media : 7/ανά βδομάδα
Δημοσιεύσεις στο Instagram: 7/ανά βδομάδα
Κοινοποιήσεις στο Instagram της White Mask Media: 7/ανά βδομάδα
Artwork: 10/ανά μήνα
Διαγωνισμοί: 2/ ανά μήνα
Φωτογράφιση: 2/ανά μήνα
Video: 1/ανά μήνα
Video 15»: 3/ανά μήνα
Gif: 3/ανά μήνα
Στόχευση Χορηγούμενων: Ναι
Διαχείριση Χορηγούμενων Διαφημίσεων: Ναι
Διαχείριση μηνυμάτων: Ναι
Σχεδιασμός Πλάνου SM: Ναι
Οργάνωση σελίδας: Ναι
Μηνιαία αναφορά: Ναι
+My Business: ΜΒ3