Η White Mask Media σας ενηµερώνει:
Το Celeb your Business είναι µια καινούρια υπηρεσία της White Mask Media Group που παρέχει στην επιχείρησή σας δηµόσια πρόσωπα για τα εγκαίνια-opening σας, για guest εµφάνιση, για anniversary καθώς και για οποιαδήποτε διαφηµιστική καµπάνια. Κάθε φορά το υλικό φωτογραφιών από την υπηρεσία θα δίνεται µέσω δελτίου τύπου συνοδευόµενο µε αρθρογραφία σε όλα τα sites news lifestyle & celebrities µε τα οποία συνεργαζόµαστε για την µεγαλύτερη απήχηση της διαφήµισής σας. Επίσης το ίδιο υλικό θα ανεβαίνει στη σελίδα σας αλλά και θα κοινοποιείται σε όλα τα pages της διαφηµιστικής συνολικού αριθµού 305.000 likes-followers.
Η δηµοσιότητα έχει πρόσωπο και αυτό είναι κάτω από την λευκή µάσκα µας!
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να µας στείλετε ένα email στο whitemaskmedia@gmail.com ή να µας καλέσετε στο τηλέφωνο της γραµµατείας 2105714688.
Να σηµειώσουµε ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία »Celeb your Business» όπως και το »instagram followers up» είναι µόνο για τους πελάτες µας και δεν παρέχεται σαν µεµονωµένη υπηρεσία.

Με εκτίµηση, Executive manager Παρµαξίδης Γιάννης