Δημιουργούμε ποιοτικά & μοναδικά γραφιστικά-artwork για την επιχείρησή σας όπου πλαισιώνουν την εικόνα που βγάζετε προς τα εξώ με τρόπο όπου στηρίζεται σε δημιουργική ιδέα για να προσελκύσει το κοινό σας στοχευμένα για την μεγαλύτερη απήχηση της εταιρείας σας.

Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται η εταιρική ταυτότητα σας και γιαυτό πριν από κάθε απόπειρα δημιουργίας ενός εικαστικού, φροντίζουμε να έχουμε πάρει ήδη από εσάς πληροφορίες και να έχουμε κάνει την κατάλληλη έρευνα ώστε να δώσουμε το σωστό ύφος στο διαφημιστικό banner – artwork για καλύτερα αποτελέσματα.
Τα γραφιστικά που δημιουργούμε είναι βασισμένα σε ιδέες για δημιουργία content με στόχο την καλύτερη διαχείριση αλλά και την μέγιστη απήχηση στα Social Media σας.

Επίσης αναλαμβάνουμε την εκτύπωση του διαφημιστικού σας υλικού και στηρίζουμε τις καμπάνιες σας με ποιοτικές εκτυπώσεις flyers, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, roll-ups, φακέλους και ό,τι άλλο απαιτεί η διαφημιστική καμπάνια.

Τα artworks περιλαμβάνονται μέσα στα πακέτα που έχουμε.
Σε περίπτωση που έχετε περάσει τον συγκεκριμένο αριθμό artworks του πακέτου σας μπορείτε να προσθέσετε.

Εδώ είναι οι τιμές για πελάτες μας που θέλουν να προσθέσουν ένα artwork η για πελάτες που δεν διαθέτουν κάποιο από τα πακέτα μας: